Zwiększ moją obsługę klienta

Tworzymy zespoły wsparcia w modelu ITSM

Dowiedz się więcej
Jira Service Desk Software-img
Strona główna    —    Tworzymy zespoły wsparcia w modelu ITSM

Jak działa silny zespół wsparcia?

Atlassian Integrations Service - img-6

Pojedynczy punkt

kontaktowy, pozwalający skutecznie zarządzać wszystkimi incydentami, zmianami, raportami,
zgłoszeniami klientów i czym tylko zechcesz.

Atlassian Integrations Service - img-7

Sprawna komunikacja

między zespołami Obsługi oraz Programistów w jednym ekosystemie DevOps.

Atlassian Integrations Service - img-8

Koncentracja na klientach

i pomiar wartości w zadowoleniu klienta oraz rozwiązywanie problemów w zakresie umów SLA.

Atlassian Integrations Service - img-9

Formalizowanie interakcji

dzięki uporządkowanemu katalogowi usług oraz solidnym umowom SLA opartym na oczekiwaniach
klientów.

Jira Service Desk

System ITSM umożliwiający interakcje z klientami oraz zarządzanie zgłoszeniami.

 • Może być skonfigurowany jako narzędzie szybkiego reagowania oraz portal samoobsługowy dla
  wszystkich rodzajów klientów.
 • Automatyzuje zadania, priorytetyzację, eskalację, kategoryzację oraz rozwiązywanie
  incydentów.
 • Mierzy zadowolenie klientów poprzez uproszczone gromadzenie opinii oraz wydajność zespołu
  poprzez szczegółowe raporty i śledzenie czasu.
 • Definiuje umowy SLA i zapobiega naruszeniu postanowień umowy dotyczącej gwarantowanych
  poziomów świadczenia usług IT.

System ITSM umożliwiający interakcje z klientami oraz zarządzanie zgłoszeniami.

 • Może być skonfigurowany jako narzędzie szybkiego reagowania oraz portal samoobsługowy dla
  wszystkich rodzajów klientów.
 • Automatyzuje zadania, priorytetyzację, eskalację, kategoryzację oraz rozwiązywanie
  incydentów.
 • Mierzy zadowolenie klientów poprzez uproszczone gromadzenie opinii oraz wydajność zespołu
  poprzez szczegółowe raporty i śledzenie czasu.
 • Definiuje umowy SLA i zapobiega naruszeniu postanowień umowy dotyczącej gwarantowanych
  poziomów świadczenia usług IT.
Atlassian Integrations Service - img-10
Enhance support
Atlassian Integrations Service - img-10

Dlaczego Jira Service Desk?

Rozwiązanie ITSM
Przystępna Cena
Bogaty Wybór 1000
aplikacji Atlassian

Wdrażamy ten produkt w ten sposób:

Instalacja

Utworzenie nowej infrastruktury opartej na Jira Service Desk.

Migracja

Przeniesienie Twoich danych oraz zespołów do Jira Service Network z dowolnego oprogramowania.

Personalizacja

Wprowadzenie zmian do kodu źródłowego, aby rozszerzyć zestaw funkcji zgodnie z Twoimi potrzebami.

Integracja

połączenie Jira Service Desk z Twoim bieżącym oprogramowaniem oraz infrastrukturą dla bezproblemowej współpracy, aby wykorzystać to, co najlepsze z obu rozwiązań.
Atlassian Integrations Service - img-11

Polontech pomaga na każdym etapie implementacji nowego centrum
obsługi użytkowników

Polontech pomaga na każdym etapie implementacji nowego centrum
obsługi użytkowników Let's
discuss
Konsultacje ITIL/ITSM
Instalacja i migracja
Szkolenia
Obsługa i
wsparcie

Konsultacje ITIL/ITSM

Funkcje, hosting, licencje

Starannie wybieramy opcje i optymalizujemy każdą część oprogramowania, aby zaoferować Ci jak najlepsze ceny.

Wprowadzenie zarządzania zmianami

Tworzymy strategię sprawnej implementacji każdego produktu, aplikacji oraz konfiguracji w zależności od Twojego otoczenia biznesowego.

Zwiększenie wydajności zespołu

Wprowadzamy struktury ITIL / ITSM, aby zorganizować niestandardowe przepływy pracy odpowiednie dla Twojego przedsiębiorstwa.

Doradztwo w zakresie wyboru dodatków

Oceniamy Twoje oprogramowanie oraz inne procesy, aby móc zasugerować dodatkowe aplikacje, które zapewnią Ci jak najwięcej korzyści.

Zarządzanie użytkownikami i zespołami

Doradzamy w sprawach dotyczących najlepszych praktyk w zakresie zarządzania użytkownikami, np. automatyzacji i dostępu do sieci.

Wprowadzenie Umów Dotyczących Gwarantowanych Poziomów Świadczenia usług IT

Tworzymy katalog usług i konfigurujemy dla nich umowy SLA, aby przestrzegać nowych standardów jakości wsparcia technicznego.

Instalacja i migracja

Zabezpieczenie danych

Organizujemy i tworzymy kopię zapasową istniejących danych. Dane te zostaną bezproblemowo przeniesione do Twojego nowego centrum obsługi użytkowników.

Konfiguracja serwera

Aktualizujemy środowisko oraz repozytoria; instalujemy Java, konfigurujemy odwrotne proxy, bazę danych oraz serwer proxy, SSL, środowisko Java i o wiele więcej, aby przygotować Twój serwer na Jira.

Instalacja Jira Service Desk

Tworzymy dostosowaną do Twoich potrzeb, złożoną infrastrukturę oraz systemy zarządzania zmianami na podstawie oprogramowania Jira i wybranych dodatkowych aplikacji. Na Twoim serwerze lub w chmurze.

Testowanie infrastruktury

Sprawdzamy użycie pamięci przez Java, serwer proxy, dostęp do internetu, HTTPS i odwrotne proxy. Następnie poddajemy ocenie integrację z istniejącym ekosystemem.

Zarządzanie użytkownikami

Konfigurujemy katalogi użytkowników oraz mechanizmy autoryzacji. Następnie konfigurujemy użytkowników, grupy oraz role i wdrażamy uprawnienia do dokonywania zmian w zależności od roli.

Dostosowanie do Twojej organizacji

Konfigurujemy spersonalizowane rodzaje zgłoszeń, przepływy pracy, ekrany, powiadomienia oraz pola dla zgłoszeń klientów.

Przygotowywanie raportów

Wizualizujemy wydajności zespołu według obciążenia pracą oraz zadowolenia klienta. W raportach uwzględniamy takie parametry jak osiągnięcie określonych celów, spełnione wymogi SLA, czas do rozwiązania i wiele innych.

Szkolenia

Wprowadzanie pracowników

Spotykamy się z zespołami i prezentujemy im, jak działa nowe oprogramowanie, aby mogli pracować mądrze i efektywnie oraz czerpać z Jira Service Desk jak najwięcej korzyści.

Szkolenie

Szkolimy użytkowników oraz administratorów, aby mogli stać się ekspertami Jira Service Desk. Szkolenia są organizowane online, w miejscu pracy, w grupach lub indywidualnie. Dowiesz się z nich, jak radzić sobie z incydentami, skutecznie rozwiązywać problemy oraz zmieniać zgłoszenia przesyłane do Twojego zespołu.

Certyfikacja

Razem zgłębiamy możliwości Jira Service Desk i stosujemy uzyskaną wiedzę w Twoim przedsiębiorstwie.

Praca z Twoimi klientami

Organizujemy zarządzani zmianami dla Twoich klientów, aby szybciej wdrożyć nowy portal komunikacyjny oraz narzędzia obsługi klienta.

Obsługa i
wsparcie

Wsparcie 24/7

Pomożemy Ci ze wszystkimi produktami Atlassian – od prostych do bardziej złożonych poprawek, od aktualizacji do wdrożenia nowych elementów i od licencji do awarii.

Proaktywne monitorowanie

Śledzimy wydajność Twojego centrum obsługi użytkowników oraz inicjatywy dot. zarządzania zmianami polegające na naprawie drobnych nieprawidłowości lub błędów, zanim staną się problemem.

Analiza problemu

Badamy dane wejściowe, aby uczynić zakres problemu, rodzaj wsparcia, ramy czasowe oraz koszt rozwiązania transparentnymi dla obu stron.

Okresowe kontrole bezpieczeństwa

Sprawdzamy zgodność z przepisami dot. bezpieczeństwa danych, aby wyeliminować naruszenia. Następnie przyglądamy się dodatkom, wtyczkom, logom, licencjom oraz przeprowadzamy wywiady z aktywnymi użytkownikami oprogramowania, aby zapoznać się z ich opinią.

Interakcje z Atlassian

Jako partner Atlassian, komunikujemy się z nimi bezpośrednio w Twoim imieniu, negocjujemy z dostawcami licencji oraz śledzimy aktualizacje zabezpieczeń Atlassian, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo użytkowania.

Zarządzanie licencjami

Specjaliści ds. zarządzania licencjami Polontech będą Cię na bieżąco informować o zmianach w polityce licencyjnej Jira.
Let’s discuss

Wzbogać rozwiązanie Jira Service Desk o dodatkowe aplikacje

Produkty i aplikacje Atlassian

Jira Software-img

Jira Software

do zarządzania projektami
Zintegruj zgłoszenia Jira Service Desk z zadaniami Jira Software, aby ...
Zintegruj zgłoszenia Jira Service Desk z zadaniami Jira Software, aby uczynić opinie klientów częścią Waszej codziennej pracy nad procesem rozwoju.
Confluence Software-img

Confluence

za doskonałą bazę wiedzy
Popraw jakość pracy centrum obsługi dzięki bazie wiedzy. Confluence pozwala utworzyć ...
Popraw jakość pracy centrum obsługi dzięki bazie wiedzy. Confluence pozwala utworzyć portal samoobsługowy dla klientów oraz bibliotekę z częstymi problemami/rozwiązaniami dla zespołów wsparcia.
Opsgenie Tool-img

Opsgenie

do ostrzegania o incydentach
Dodaj skuteczny system alertów i powiadomień, aby reagować szybciej, za pośrednictwem wielu ...
Dodaj skuteczny system alertów i powiadomień, aby reagować szybciej, za pośrednictwem wielu kanałów i bez zbędnego szumu powiadomień.
Statuspage-img

Statuspage

aby aktualizować użytkowników o postępach
Informuj klientów o statusie ich zgłoszeń w czasie rzeczywistym i prowadź ich przez ...
Informuj klientów o statusie ich zgłoszeń w czasie rzeczywistym i prowadź ich przez proces badania problemu.
Atlassian Integrations Service - img-12

Aplikacje Polontech

Nowe koncepcje dla Centrów Obsługi

Oferujemy nowe podejścia do świadczenia usług, takie jak ...
Oferujemy nowe podejścia do świadczenia usług, takie jak słynna matryca Eisenhowera.

Integracje stron trzecich

Integrujemy Twoje oprogramowanie Jira Service Desk z aplikacjami CRM, centrami obsługi telefonicznej ...
Integrujemy Twoje oprogramowanie Jira Service Desk z aplikacjami CRM, centrami obsługi telefonicznej, bramkami komunikacyjnymi, platformami płatności, zewnętrznymi stronami internetowymi, kalendarzami lub z narzędziami monitorującymi czas według Twoich potrzeb.

Niestandardowe raporty

Tworzymy dzienniki pracy, zestawienia wydatków, centra kosztów ...
Tworzymy dzienniki pracy, zestawienia wydatków, centra kosztów, raporty dot. przychodów, wykorzystania zespołu, w tym CAPEX, OPEX oraz wszelkie inne rodzaje raportów, których potrzebuje Twój zespół.

Niestandardowe pulpity

Podłączamy widżety udostępniające dane w czasie rzeczywistym, aby wyświetlać istotne informacje ...
Podłączamy widżety udostępniające dane w czasie rzeczywistym, aby wyświetlać istotne informacje o Twoim przedsiębiorstwie w jednym miejscu.

Rejestr czasu pracy

Oferujemy bardziej szczegółowe monitorowanie czasu dzięki specjalnym aplikacjom mobilnym ...
Oferujemy bardziej szczegółowe monitorowanie czasu dzięki specjalnym aplikacjom mobilnym oraz na przeglądarkę, które obejmują dzienniki pracy, kalendarze oraz grafiki.

Analizy i raporty intelektualne

Stworzyliśmy również aplikację, która śledzi aktywność użytkowników ...
Stworzyliśmy również aplikację, która śledzi aktywność użytkowników, dokonuje losowych zrzutów ekranu oraz gromadzi statystyki użycia myszy i klawiatury, a następnie przedstawia te dane w szczegółowych raportach.

Zarządzanie statusem

Użytkownikom końcowym oferujemy rozwiązanie pozwalające na zmianę statusów ...
Użytkownikom końcowym oferujemy rozwiązanie pozwalające na zmianę statusów zgłoszeń oraz system zatwierdzania/odrzucania wszystkich problemów w przepływie pracy.

Zarządzanie zespołem

Inna aplikacja Polontech pozwala zarządzać zespołami projektowymi ...
Inna aplikacja Polontech pozwala zarządzać zespołami projektowymi według roli, dyspozycyjności, daty rozpoczęcia i zakończenia, obciążenia pracą, świąt oraz innych parametrów.
Atlassian Integrations Service - img-13

Masz pomysł na inny dodatek?

Zróbmy to razem!

Co zyskujesz?

Koniec z zagubionymi zgłoszeniami klientów, od teraz są doskonale identyfikowalne.
Mniej incydentów i krótszy czas rozwiązywania problemów.
Priorytetyzacja zgłoszeń na podstawie szerszej perspektywy i potrzeb biznesowych.
Więcej opinii od klientów, co umożliwia poprawę poziomu ich zadowolenia oraz motywuje do dalszego rozwoju.
Dane z zespołu wsparcia mogą być z łatwością użyte w pracach nad strategią rozwoju.
Klienci korzystają z portalu samoobsługowego i samodzielnie znajdują odpowiedzi w bazie wiedzy.

Opinie klientów

Uzyskaliśmy zautomatyzowane i niezawodne Centrum Obsługi zdolne obsłużyć dużą liczbę klientów. Oferuje ono potężny system raportowania, który pozwala kontrolować wydajność zespołu. Ponadto, cały proces jest w pełni zautomatyzowany i stanowi doskonałą bazę dla dalszego, nieustannego rozwoju.
Point Solutions, Szwajcaria
Atlassian Integrations Service - img-5