Wynosimy zarządzanie usługami IT na wyższy poziom

Integracja procesów ITSM

Darmowa konsultacja
Jira Service Desk Software-img
Strona główna    —    Integracja procesów ITSM

Twój przyszły dział IT i jego wartość

Atlassian Integrations Service - img-6

Skupienie na potrzebach firmy

Dostosowuje strategie do budżetów i maksymalnie wykorzystuje inwestycje przedsiębiorstwa.

Atlassian Integrations Service - img-7

Dbałość o sprawne funkcjonowanie

Zapewnia nieprzerwaną pracę ludzi i infrastruktury poprzez błyskawiczne rozwiązywanie problemów.

Atlassian Integrations Service - img-8

Koncentracja na klientach

Mierzy sukces w zadowoleniu klienta i rozwiązuje problemy przy pierwszym kontakcie.

Atlassian Integrations Service - img-9

Prostota zarządzania

Kontroluje obciążenie pracą i automatyzuje zadania, co sprawia, że staje się samoorganizującym się zespołem.

Procesy ITSM oparte na standardach ITIL

Dzięki ITSM strategia zarządzania usługami IT staje się jednym z celów biznesowych mających na celu
szybsze osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Najlepsze praktyki pozwalają:

 • Zmniejszyć koszty implementacji i zminimalizować przestoje, co pozwala przyspieszyć zwrot z
  inwestycji.
 • Zorganizować zespoły za pomocą ugruntowanych procesów oraz ról, aby ułatwić zarządzanie.
 • Szybciej naprawiać błędy krytyczne, zapobiegać powtarzalnym incydentom oraz zarządzać zmianami
  bez zbędnego ryzyka.
 • Oferować skoncentrowane na klientach wsparcie techniczne dzięki jasnym umowom SLA,
  zautomatyzowanej wydajności oraz pomiarowi wyników na podstawie zadowolenia klienta.

Dzięki ITSM strategia zarządzania usługami IT staje się jednym z celów biznesowych mających na celu
szybsze osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Najlepsze praktyki pozwalają:

 • Zmniejszyć koszty implementacji i zminimalizować przestoje, co pozwala przyspieszyć zwrot z
  inwestycji.
 • Zorganizować zespoły za pomocą ugruntowanych procesów oraz ról, aby ułatwić zarządzanie.
 • Szybciej naprawiać błędy krytyczne, zapobiegać powtarzalnym incydentom oraz zarządzać zmianami
  bez zbędnego ryzyka.
 • Oferować skoncentrowane na klientach wsparcie techniczne dzięki jasnym umowom SLA,
  zautomatyzowanej wydajności oraz pomiarowi wyników na podstawie zadowolenia klienta.
Atlassian Integrations Service - img-10
Dowiedz się więcej
Atlassian Integrations Service - img-10

Dlaczego ITSM sprawdzi się w Twoim dziale?

Zarządzanie aktywami IT
ITSM pomaga w wyborze, modernizacji oraz konserwacji urządzeń i oprogramowania wymaganego dla
prawidłowego funkcjonowania firmy. Teraz każdy komponent będzie uwzględniony i maksymalnie
wykorzystany w pracy.
Zarządzanie problemami i incydentami
Dzięki ITSM powtarzające się incydenty nie staną się poważnymi problemami i będziesz w stanie przywrócić usługi do normalnego funkcjonowania o wiele szybciej.
Zarządzanie zmianami
ITSM dba o to, aby Twoje najważniejsze systemy i usługi mogły być aktualizowane bez zakłóceń w ramach standardów ITIL.

Polontech wdraża ITSM od A do Z

Konsultacje ITIL/ITSM

For create a new infrastructure based on Jira Service Desk.

Migracja

Przeniesienie Twoich danych oraz zespołów do Jira Service Network z dowolnego oprogramowania.

Personalizacja

Wprowadzenie zmian do kodu źródłowego, aby rozszerzyć zestaw funkcji zgodnie z Twoimi potrzebami.

Integrate

Make Jira Service Desk seamlessly work with your current software and corporate infrastructure.
Atlassian Integrations Service - img-11

Polontech zapewnia doradztwo ITSM

Polontech zapewnia doradztwo ITSM Podyskutujmy
Konsultacje ITIL/ITSM
Wprowadzenie ITSM
Wdrożenie ITSM
Szkolenia ITSM

Konsultacje ITIL/ITSM

Opracowanie strategii usług

Analizujemy wewnętrznych i zewnętrznych klientów, infrastrukturę oraz cele biznesowe, aby stworzyć strategię IT, która wspiera Twoją firmę we wszystkich aspektach.

Stworzenie portfolio

Badamy bieżące oraz potrzebne inwestycje w technologię. Otrzymasz krótką listę usług, które zadowolą wszystkich użytkowników w ramach określonego budżetu oraz pozwolą na uwzględnienie zmieniających się potrzeb biznesowych.

Analiza popytu

Analizujemy i przewidujemy zapotrzebowanie na usługi IT, aby mieć pewność, że Twoja infrastruktura oraz system zarządzania zasobami będą w stanie sprostać zapotrzebowaniu.

Ustalenie wymagań użytkowników

Upewniamy się, że inwestujesz w technologie, które w 100% pokryją potrzeby użytkowników oraz zwiększą ich zadowolenie.

Zaprojektowanie architektury

Śledzimy zmiany w świecie technologii i wykorzystujemy zarówno sprawdzone, jak i najnowsze rozwiązania ITSM.

Wprowadzenie zarządzania zmianami

Tworzymy strategię sprawnej implementacji każdego produktu, aplikacji oraz konfiguracji w zależności od Twojego otoczenia biznesowego.

Wprowadzenie ITSM

Wprowadzenie modyfikacji

Tworzymy, przeprojektowujemy oraz kontrolujemy spójność usług i technologii, aby dostosować je do założeń ITSM.

Sporządzenie katalogu usług

Montujemy wszystkie usługi IT oferowane przez Twoją firmę zarówno klientom zewnętrznym, jak i wewnętrznym, aktualizujemy ich statusy oraz definiujemy wzajemne połączenia.

Wprowadzenie Umów Dotyczących Gwarantowanych Poziomów Świadczenia usług IT

Konfigurujemy zgodne ze standardami ITSM umowy SLA dla usług na podstawie oczekiwań użytkowników.

Ocena ryzyka

Ograniczamy ryzyko związane z ciągłością działania, dostępnością usług oraz zgodnością z przepisami prawa.

Zabezpieczenie danych

Organizujemy i tworzymy kopię zapasową istniejących danych, wdrażamy nowe protokoły zabezpieczeń oraz zasady bezpiecznego dostępu i weryfikacji tożsamości.

Zwiększenie wydajności zespołu

Wprowadzamy struktury ITIL / ITSM, aby zorganizować niestandardowe przepływy pracy odpowiednie dla Twojego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie ITSM

Wprowadzenie systemu zarządzania zmianami

Dbamy o to, aby zmiany strategiczne i operacyjne nie zakłócały działalności biznesowej.

Organizacja zarządzania wiedzą

Instalujemy Confluence, aby umożliwić wymianę danych między zespołem IT i resztą organizacji.

Zarządzanie użytkownikami

Konfigurujemy katalogi użytkowników oraz mechanizmy autoryzacji. Następnie konfigurujemy użytkowników, grupy oraz role i wdrażamy uprawnienia do dokonywania zmian w zależności od roli.

Dostosowanie do Twojej organizacji

Konfigurujemy spersonalizowane rodzaje zgłoszeń, przepływy pracy, powiadomienia oraz czynności związane z wydawaniem.

Przygotowywanie raportów

Wizualizujemy wydajności zespołu według obciążenia pracą oraz zadowolenia klienta. W raportach uwzględniamy takie parametry jak osiągnięcie określonych celów, spełnione wymogi SLA, czas do rozwiązania i wiele innych.

Konfiguracja ITSM

Konfigurujemy zasoby i rozwiązania IT, dla łatwiejszego zarządzania usługami.

Szkolenia ITSM

Wprowadzanie pracowników

Uczymy zespoły, jak ITSM ułatwia ich pracę oraz definiujemy wskaźniki KPI wykorzystywane w pomiarze efektywności kosztowej.

Realizacja zgłoszeń

Szkolimy użytkowników i administratorów, aby zapewnić maksymalną przejrzystość w zarządzaniu zgłoszeniami, skrócić czas do rozwiązania oraz zagwarantować zgodność z umowami SLA.

Zarządzania problemami i incydentami

Szkolimy zespoły IT, aby działały proaktywnie, analizowały i przechowywały wiedzę dla powtarzalnych zgłoszeń oraz szybko reagowały na problemy, co pozwoli zminimalizować ich negatywny wpływ.

Zarządzania infrastrukturą IT

Sprawne zarządzanie infrastrukturą IT dzięki odpowiedniej wiedzy technicznej oraz wsparciu ekspertów.

Praca z Twoimi klientami

Organizujemy zarządzanie zmianami dla użytkowników zewnętrznych oraz dostawców, aby szybciej wdrożyć nowe procesy i narzędzia ITSM.
Podyskutujmy

Wzbogać swoje rozwiązanie o dodatkowe aplikacje

Produkty i aplikacje Atlassian

Jira Service Desk-img

Jira Service Desk

System ITSM umożliwiający interakcje z klientami oraz zarządzanie ...
System ITSM umożliwiający interakcje z klientami oraz zarządzanie zgłoszeniami. Funkcjonuje w formie działu wsparcia technicznego lub telefonicznego biura obsługi i jest połączony z usługami realizacji zgłoszeń.
Jira Software-img

Jira Software

do zarządzania projektami
Zintegruj zgłoszenia Jira Service Desk z zadaniami Jira Software...
Zintegruj zgłoszenia Jira Service Desk z zadaniami Jira Software, aby uczynić opinie klientów częścią Waszej pracy nad procesem rozwoju.
Confluence Software-img

Confluence

Popraw jakość pracy centrum obsługi dzięki bazie wiedzy. Confluence pozwala...
Popraw jakość pracy centrum obsługi dzięki bazie wiedzy. Confluence pozwala utworzyć portal samoobsługowy dla klientów oraz bibliotekę z częstymi problemami/rozwiązaniami dla zespołów wsparcia.
Opsgenie Tool-img

Opsgenie

do ostrzegania o incydentach
Dodaj skuteczny system alertów i powiadomień, aby reagować szybciej...
Dodaj skuteczny system alertów i powiadomień, aby reagować szybciej, za pośrednictwem wielu kanałów i bez zbędnego szumu powiadomień.
Statuspage-img

Statuspage

aby aktualizować użytkowników o postępach
Informuj klientów o statusie ich zgłoszeń w czasie rzeczywistym...
Informuj klientów o statusie ich zgłoszeń w czasie rzeczywistym i prowadź ich przez proces badania problemu.
Crowd-img

Crowd

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki niezawodnemu...
Zwiększ bezpieczeństwo dzięki niezawodnemu systemowi zarządzania tożsamością użytkownika.
Access-img

Access

Umożliwia centralizację zabezpieczeń dla wszystkich produktów...
Umożliwia centralizację zabezpieczeń dla wszystkich produktów chmurowych Atlassian w całym przedsiębiorstwie.
Jira Align-img

Jira Align

Aby przedstawić zespołom IT strategię biznesową...
Aby przedstawić zespołom IT strategię biznesową oraz zarządzać portfelami inwestycyjnymi.
Atlassian Integrations Service - img-12

Aplikacje Polontech

Niestandardowe raporty

Tworzymy dzienniki pracy, zestawienia wydatków, centra kosztów, raporty dot. ....
Tworzymy dzienniki pracy, zestawienia wydatków, centra kosztów, raporty dot. przychodów, wykorzystania zespołu, w tym CAPEX, OPEX oraz wszelkie inne rodzaje raportów, których potrzebuje Twój zespół.

Rejestr czasu pracy

Oferujemy bardziej szczegółowe monitorowanie czasu dzięki specjalnym aplikacjom mobilnym...
Oferujemy bardziej szczegółowe monitorowanie czasu dzięki specjalnym aplikacjom mobilnym oraz na przeglądarkę, które obejmują dzienniki pracy, kalendarze oraz grafiki.

Zarządzanie statusem

Użytkownikom końcowym oferujemy rozwiązanie pozwalające na zmianę statusów...
Użytkownikom końcowym oferujemy rozwiązanie pozwalające na zmianę statusów zgłoszeń oraz system zatwierdzania/odrzucania wszystkich problemów w przepływie pracy.

Zarządzanie zespołem

Inna aplikacja Polontech pozwala zarządzać zespołami projektowymi według roli...
Inna aplikacja Polontech pozwala zarządzać zespołami projektowymi według roli, dyspozycyjności, daty rozpoczęcia i zakończenia, obciążenia pracą, świąt i innych parametrów.
Atlassian Integrations Service - img-13

Masz pomysł na inny dodatek? Zróbmy to razem!

Co zyskujesz?

Większość problemów i zgłoszeń jest rozwiązywana przy pierwszym kontakcie
Nigdy więcej zmarnowanych godzin pracy dzięki wysoce stabilnej infrastrukturze IT oraz skróceniu czasu przestojów
Koszty wdrożenia są zawsze niższe niż uzyskana wartość
Mniejszy zespół przetwarza więcej zgłoszeń dzięki kompleksowej automatyzacji procesów
Baza wiedzy pomaga szybciej radzić sobie z incydentami i zapobiegać problemom
Wartość jest mierzona w zadowoleniu klientów, a ich opinie są wykorzystywane w celu przyspieszenia postępu prac

Opinie klientów

Uzyskaliśmy zautomatyzowane i niezawodne Centrum Obsługi zdolne obsłużyć dużą liczbę klientów. Oferuje ono potężny system raportowania, który pozwala kontrolować wydajność zespołu. Ponadto, proces jest w pełni zautomatyzowany i stanowi doskonałą bazę dla dalszego, nieustannego rozwoju.
Point Solutions, Szwajcaria
Atlassian Integrations Service - img-5