Tworzymy zwinne zespoły projektowe

Agile Team

Dowiedz się więcej
Jira Service Desk Software-img
Strona główna    —    Tworzymy zwinne zespoły projektowe

Jak działa zwinny zespół projektowy?

Atlassian Integrations Service - img-6

Koncentracja na procesach CI/CD

Dzięki uzyskanym od użytkowników informacjom programiści mają mnóstwo okazji do
ulepszenia produktu i w związku z tym często wprowadzają zmiany.

Atlassian Integrations Service - img-7

Współpraca

Programiści, właściciele produktu, użytkownicy oraz kierownictwo blisko ze sobą współpracują,
aby stworzyć jeszcze lepszy produkt.

Atlassian Integrations Service - img-8

Samodzielne zarządzanie

Brak konieczności mikrozarządzania i ingerowania w procesy decyzyjne dzięki kulturze
wzajemnej odpowiedzialności.

Atlassian Integrations Service - img-9

Umiejętne wykorzystanie informacji zwrotnych

Zespoły przekształcają uzyskane informacje w wartościowy produkt i wykorzystują
doświadczenie innych zespołów w swojej pracy.

Jira, Bitbucket, Bamboo

Przedstawiamy Ci kombinację produktów Atlassian, dzięki którym Twój zespół błyskawicznie wdroży w
swojej pracy podejście Agile.

 • Jira Software, aby planować prace rozwojowe, śledzić postępy, publikować bez błędów, analizować
  wyniki i nieustannie doskonalić swój warsztat.
 • Bamboo, aby zautomatyzować wdrażanie i wydawanie. Dzięki niemu implementacja procesów ciągłej
  integracji i dostarczania staje się tak płynna, że nawet jej nie zauważysz.
 • Bitbucket, aby współpracować nad projektami. Zapewnia możliwość szybkiego przeglądania kodu,
  komunikację z zespołem bezpośrednio na poziomie kodu źródłowego oraz ochronę przed
  nieautoryzowanymi zmianami.

Twórz, testuj i wdrażaj o wiele szybciej niż dotychczas.

Przedstawiamy Ci kombinację produktów Atlassian, dzięki którym Twój zespół błyskawicznie wdroży w
swojej pracy podejście Agile.

 • Jira Software, aby planować prace rozwojowe, śledzić postępy, publikować bez błędów, analizować
  wyniki i nieustannie doskonalić swój warsztat.
 • Bamboo, aby zautomatyzować wdrażanie i wydawanie. Dzięki niemu implementacja procesów ciągłej
  integracji i dostarczania staje się tak płynna, że nawet jej nie zauważysz.
 • Bitbucket, aby współpracować nad projektami. Zapewnia możliwość szybkiego przeglądania kodu,
  komunikację z zespołem bezpośrednio na poziomie kodu źródłowego oraz ochronę przed
  nieautoryzowanymi zmianami.

Twórz, testuj i wdrażaj o wiele szybciej niż dotychczas.

Atlassian Integrations Service - img-10
Dowiedz się więcej
Atlassian Integrations Service - img-10

Dlaczego Jira Software + Bamboo + Bitbucket?

Gwiazdorska kombinacja w wydaniu Atlassian
Kompatybilna z większością języków programowania
Łatwa integracja z uzupełniającymi narzędziami Atlassian

Zobacz, jak to robimy

Instalacja

Create a new infrastructure based on Jira Software, Bitbucket, and Bamboo

Migracja

Move your data and teams to Jira Software from any service software

Personalizacja

Wprowadzenie zmian do kodu źródłowego, aby rozszerzyć zestaw funkcji zgodnie z Twoimi potrzebami.

Integracja

połączenie Jira Software, Bitbucket i Bamboo ze sobą oraz z Twoim bieżącym oprogramowaniem.
Atlassian Integrations Service - img-11

Polontech pomaga na każdym etapie implementacji nowego centrum obsługi użytkowników

Polontech pomaga na każdym etapie implementacji nowego centrum obsługi użytkowników Podyskutujmy
Konsultacje Agile
Instalacja produktów Atlassian
Implementacja produktów Atlassian
Obsługa i wsparcie

Konsultacje Agile

Analiza bieżącej sytuacji

Kontaktujemy się z interesariuszami, aby dowiedzieć się więcej na temat ich celów, bolączek, oraz procesów decyzyjnych w firmie. Na tym etapie uzyskujemy wsparcie ze strony kadry zarządzającej i definiujemy zespoły, które pierwsze będą korzystać z Agile.

Przygotowanie fundamentu pod zwinne metodyki: funkcje, hosting, licencje

Starannie wybieramy produkty Atlassian i zwinne metodyki, aby zapewnić maksymalnie oszczędną realizację projektu.

Wprowadzenie zarządzania zmianami

Tworzymy strategię transformacji z naciskiem na zwinne metodyki, zmieniające się okoliczności oraz wybrane narzędzia i struktury Agile.

Utworzenie planu transformacji

Przygotowujemy zarys koniecznych działań, ich czasu oraz oczekiwanych korzyści z inwestycji. Następnie definiujemy wskaźniki KPI oraz wyznaczamy osoby odpowiedzialne za ocenę postępów.

Zarządzanie użytkownikami

Wyznaczamy role i obowiązki w zwinnych zespołach, definiujemy interesariuszy na różnych poziomach oraz rozbudowujemy sposób zarządzania leżący u podstaw zwinnej transformacji.

Projektowanie systemu zarządzania kryzysowego

Tworzymy wstępny plan współpracy między pierwszymi, zwinnymi zespołami i resztą działów, aby uniknąć konfliktów.

Instalacja produktów Atlassian

Zabezpieczenie danych

Organizujemy i tworzymy kopię zapasową istniejących danych. Dane te zostaną bezproblemowo przeniesione do Twojego nowego oprogramowania.

Konfiguracja serwera

Aktualizujemy środowisko oraz repozytoria; instalujemy Java, konfigurujemy odwrotne proxy, bazę danych oraz serwer proxy, SSL, środowisko Java i o wiele więcej, aby przygotować Twój serwer na Jira.

Instalacja Jira Software

Tworzymy dostosowaną do Twoich potrzeb, złożoną infrastrukturę oraz systemy zarządzania zmianami na podstawie oprogramowania Jira i wybranych dodatkowych aplikacji. Na Twoim serwerze lub w chmurze.

Wprowadzenie Bamboo dla CI/CD

Instalujemy Bamboo, aby zarządzać kompilacjami poprzez wieloetapowe plany, powiadomienia o zmianach oraz zautomatyzowaną kontrolę jakości i dostawę.

Dodanie Bitbucket jako rozwiązania dla Git

Instalujemy Bitbucket, aby umożliwić współpracę nad kodem, zarządzanie wersjami oraz identyfikację zmian w kodzie.

Zarządzanie użytkownikami

Konfigurujemy katalogi użytkowników oraz mechanizmy autoryzacji. Następnie konfigurujemy użytkowników, grupy oraz role i wdrażamy uprawnienia do dokonywania zmian w zależności od roli.

Implementacja produktów Atlassian

Testowanie infrastruktury

Sprawdzamy użycie pamięci przez Java, serwer proxy, dostęp do internetu, HTTPS i odwrotne proxy. Następnie poddajemy ocenie integrację z istniejącym ekosystemem.

Dostosowanie do Twojej organizacji

Konfigurujemy przebieg pracy, rejestr zadań, powiadomienia oraz uprawnienia, aby wdrożyć najlepsze praktyki organizacji zwinnych projektów.

Wprowadzenie podejścia Scrum

Pomagamy podzielić prace rozwojowe na sprinty, utworzyć rejestr zadań, zaplanować spotkania zgodnie z założeniami podejścia Scrum oraz zdefiniować ich program.

Wdrożenie metody Kanban

Przygotowujemy tablicę do wizualizacji zadań, identyfikacji blokad oraz poszukiwania rozwiązań poprzez ciągłą komunikację.

Sugestie dot. DevOps

Przedstawiamy podejście, które pozwoli na bliższą współpracę zespołu programistów z zespołem specjalistów ds. eksploatacji. Polontech automatyzuje ich interakcje poprzez specjalistyczne środowisko i oprogramowanie umożliwiające skuteczną komunikację.

Przygotowywanie raportów

Pomagamy wizualizować wydajności zespołu pod względem obciążenia pracą oraz zadowolenia klienta. Nasze raporty wzbogacone są o takie parametry jak monitorowanie konkretnych celów zespołu.

Obsługa i wsparcie

Wsparcie 24/7

We support Atlassian products and Agile initiatives on request and proactively.

Wprowadzanie pracowników

Dzięki narzędziom Atlassian i zwinnym metodykom tworzymy środowisko, które wspiera transformację i promuje bliską współpracę wewnątrz zespołu.

Wprowadzanie kierownictwa

Wprowadzamy zwinne podejście do zarządzania na poziomie kadry kierowniczej, aby zachęcić ich do oddelegowania części obowiązków i odpowiedzialności za procesy decyzyjne na niższy poziom hierarchii organizacyjnej.

Szkolenia i certyfikacja

Wzmacniamy zwinne zespoły przekazując im wiedzę oferowaną przez Atlassian – online, w miejscu pracy, w grupach oraz indywidualnie.

Utrzymanie podejścia Scrum

Przedstawiamy najlepsze praktyki dot. codziennych spotkań, przeglądów sprintu oraz retrospektyw zapewniające poprawę przejrzystości i współpracy.

Skalowanie Agile

Wdrażamy SAFe, aby rozszerzyć zasięg Agile poza jeden zespół lub dział. To pozwala wprowadzić zwinne metodyki w pracy specjalistów zaplecza operacyjnego i uczynić z nich raczej zwolenników podejścia niż rywali.
Podyskutujmy

Oto co możemy dodać, aby uczynić Twoje oprogramowanie idealnym

Produkty i aplikacje Atlassian

Confluence Software-img-2

Confluence

za doskonałą bazę wiedzy
Popraw jakość pracy centrum obsługi dzięki bazie wiedzy. Confluence pozwala utworzyć portal ...
Popraw jakość pracy centrum obsługi dzięki bazie wiedzy. Confluence pozwala utworzyć portal samoobsługowy dla klientów oraz bibliotekę z częstymi problemami/rozwiązaniami dla zespołów wsparcia.
SwarmOS-img

SwarmOS Foundation

Osadza zwinne projekty w ekosystemie Atlassian, biorąc pod uwagę cele przedsiębiorstwa ...
Osadza zwinne projekty w ekosystemie Atlassian, biorąc pod uwagę cele przedsiębiorstwa, ryzyko oraz oczekiwane rezultaty.
SwarmOS-img

SwarmOS Analyzer

Wizualizuje przepływ pracy, aby zapewnić właściwą równowagę obciążenia pracą oraz ....
Wizualizuje przepływ pracy, aby zapewnić właściwą równowagę obciążenia pracą oraz bezproblemowe działanie zespołu.
SwarmOS-img

SwarmOS Cockpit

Pomaga podejmować kluczowe decyzje na podstawie danych dotyczących ...
Pomaga podejmować kluczowe decyzje na podstawie danych dotyczących przepływu pracy z wielu projektów.
Jira Structure-img

Jira Structure

Organizuje dane na temat postępu prac według dopasowanych do Twoich potrzeb hierarchii ...
Organizuje dane na temat postępu prac według dopasowanych do Twoich potrzeb hierarchii i odnajduje współzależności między problemami, aby zaoferować Ci bardziej kompletny zarys sytuacji.
Jira Software-img

Jira Portfolio

Wspomaga pracę nad strategią rozwoju o graficzną oś czasu, możliwość śledzenia ...
Wspomaga pracę nad strategią rozwoju o graficzną oś czasu, możliwość śledzenia wdrażania oraz wzajemne powiązania problemów między projektami i zespołami.
Atlassian Integrations Service - img-12

Aplikacje Polontech

Nowe koncepcje dla Centrów Obsługi

Oferujemy nowe podejścia do świadczenia usług, takie jak ...
Oferujemy nowe podejścia do świadczenia usług, takie jak słynna matryca Eisenhowera.

Integracje stron trzecich

Integrujemy Twoje oprogramowanie Jira Service Desk z aplikacjami CRM, bramkami komunikacyjnymi ...
Integrujemy Twoje oprogramowanie Jira Service Desk z aplikacjami CRM, bramkami komunikacyjnymi, platformami płatności, zewnętrznymi stronami internetowymi, kalendarzami lub z narzędziami monitorującymi czas według Twoich potrzeb.

Niestandardowe raporty

Tworzymy dzienniki pracy, zestawienia wydatków, centra kosztów, raporty dot ...
Tworzymy dzienniki pracy, zestawienia wydatków, centra kosztów, raporty dot. przychodów, wykorzystania zespołu, w tym CAPEX, OPEX oraz wszelkie inne rodzaje raportów, których potrzebuje Twój zespół. Dodatkowo oferujemy aplikacje, które automatycznie synchronizują problemy z Jira Reports.

Zautomatyzowane zarządzanie zadaniami

Projektujemy niestandardowe wtyczki oferujące tablice graficzne, automatyczne raporty ...
Projektujemy niestandardowe wtyczki oferujące tablice graficzne, automatyczne raporty, spersonalizowane statusy, przypisywanie zadań oraz osobiste plany zadań.

Rejestr czasu pracy

Oferujemy bardziej szczegółowe monitorowanie czasu dzięki specjalnym aplikacjom mobilnym ...
Oferujemy bardziej szczegółowe monitorowanie czasu dzięki specjalnym aplikacjom mobilnym oraz na przeglądarkę, które obejmują dzienniki pracy, kalendarze oraz grafiki.

Zarządzanie testowaniem

Tworzymy rozwiązania, które pozwalają integrować zadania testowe, plany i specyfikacje z Jira ...
Tworzymy rozwiązania, które pozwalają integrować zadania testowe, plany i specyfikacje z Jira oraz tablice umożliwiające wizualizację zapewnienia jakości.

Analizy i raporty intelektualne

Stworzyliśmy również aplikację, która śledzi aktywność użytkownikóws ...
Stworzyliśmy również aplikację, która śledzi aktywność użytkowników, dokonuje losowych zrzutów ekranu oraz gromadzi statystyki użycia myszy i klawiatury, a następnie przedstawia te dane w szczegółowych raportach.

Zarządzanie zespołem

Inna aplikacja Polontech pozwala zarządzać zespołami projektowymi według roli ...
Inna aplikacja Polontech pozwala zarządzać zespołami projektowymi według roli, dyspozycyjności, daty rozpoczęcia i zakończenia, obciążenia pracą, świąt i innych parametrów.
Atlassian Integrations Service - img-13

Masz pomysł na inny dodatek?

Zróbmy to razem!

Co zyskujesz?

Wysoka opłacalność produktów Atlassian dzięki wysokiej efektywności wykorzystania oprogramowania
Skrócony czas do premiery produktu dzięki częstszemu wydawaniu wersji pośrednich oraz poprawkom opartym na opiniach klientów
Współpraca, wdrażanie i wydawanie produktu w jednym systemie
Oprogramowanie najwyższej jakości z mniejszą ilością wad
Nastawienie na ciągłe doskonalenie, dzięki któremu Twoja firma będzie ewoluować przez lata
Elastyczność w razie zmiany priorytetów
Mniej współzależności pomiędzy zespołami i specjalistami pracującymi nad projektem

Opinie klientów

Uzyskaliśmy zautomatyzowane i niezawodne Centrum Obsługi zdolne obsłużyć dużą liczbę klientów. Oferuje ono potężny system raportowania, który pozwala kontrolować wydajność zespołu. Ponadto, proces jest w pełni zautomatyzowany i stanowi doskonałą bazę dla dalszego, nieustannego rozwoju.
Point Solutions, Szwajcaria
Atlassian Integrations Service - img-5